Tilta piekar./riteņa piekar. vad. sist. spec. instr./riteņi